Z życia braci

Seminarium Kapucynów z Yole

Seminarium Kapucynów

z Yole

Dziesięć kilometrów od miasta Bouar, w północno-zachodniej Afryce Środkowej, na linii wiodącej do Kamerunu, 2 sierpnia 1986 roku oficjalnie zostało otwarte Seminarium Braci Kapucynów. Zaczęto tworzyć dwa lata wcześniej w uroczystość Świętej Marii Aniołów, patronki tegoż Seminarium.

Aby odpowiedzieć na potrzeby Kościoła, związane z powołaniami religijnymi i kapłańskimi, jak również na brak wyższego, regularnego szkolenia, ojcowie z Zakonu Karmelitów Bosych, a także biskup Bouaru, mgr Armando Gianni, po długiej refleksji i wielu dyskusjach wspólnie podjęli decyzję o utworzeniu trzech Seminariów: Karmelitów Bosych, Kapucynów oraz diecezjalne.

Seminarium jest centrum szkolenia powszechnego, kulturowego i duchowego, w którym młodzi ludzie mają możliwość poszukiwania i przemyślenia w kierunku powołania do życia religijnego, jak również dążenia do odkrycia innych powołań osobistych. Seminarium proponuje trzy programy: modlitwę, naukę i prace ręczne w polu, w ogrodzie, w hodowli (ryb, świń, kur itd.).

Program pedagogiczny, jaki proponuje Seminarium, jest zgodny z wymogami powszechnymi, ale bierze także pod uwagę rozwój naturalny i duchowy młodych ludzi. Zachęcamy młodzież do życia w stylu Młodszych Braci Kapucynów i do duchowości franciszkańskiej.

Nasze Seminarium jest podzielone na dwa poziomy: dzieci od 8 do 10 lat i młodzież od 10 lat do matury. Seminarium Kapucynów corocznie liczy ponad 60 młodych ludzi od 12 do 18 lat. Niektórym uczniom z ostatniego roku profesorowie proponują kontynuację nauki w Postulacie w mieście Goré w Czadzie.
Aktualnie Seminarium jest finansowane przez Główną Kustodię z Czadu – RCA, jak również dzięki wielu dobroczyńcom z Europy. Mamy nadzieję, że niedługo nasze Seminarium będzie niezależne dzięki wspaniałej i ważnej pracy, jaką robi w tym kraju.

Fr. Armel GBABIEN
Wychowawca I cyklu szkoły
Fr. Andrzej BARSZCZ
Wychowawca II cyklu szkoły

Projekt i realizacja:
AJTI AQQ Agencja kreatywna