Z życia braci

Postulat – Goré

Postulat

Goré

Decyzja o założeniu Domu Formacyjnego dla Zakonu Kapucynów (tzw. Postulatu) została podjęta w 1988 roku w wyniku ustaleń pomiędzy przełożonymi Zakonu Kapucynów w Czadzie, a władzami Zakonu z Centralnej Afryki. Do Postulatu przyjmowani są młodzi kandydaci, pragnący wstąpić do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Postulat mieści się kilometr od parafii katedralnej w miejscowości Goré, gdzie znajduje się również Wspólnota Braci Kapucynów. Celem Postulatu jest pomoc kandydatom na zakonników w odnalezieniu się w nowych warunkach życia, w pogłębieniu ich własnych motywacji, doprecyzowaniu powołania, a także przybliżeniu franciszkańskiej duchowości.

Okres formacyjny w Postulacie trwa dwa lata. W tym czasie postulanci przeżywają swoje pierwsze doświadczenia związane z życiem zakonnym, koncentrującym się na częstej modlitwie, pracy (zarówno fizycznej, jak i intelektualnej) oraz funkcjonowaniu we wspólnocie. Wszystko to dzieje się w oparciu o wzór życia świętego Franciszka. W tym okresie młodym mężczyznom pomagają starsi bracia, którzy tworzą tzw. ekipę formacyjną.

Postulat jest także miejscem sprawdzenia predyspozycji kandydata do życia zakonnego, które stawia przed nim swoiste wymagania. Służą temu przede wszystkim:
- indywidualne spotkania z bratem wychowawcą, osobą towarzyszącą lub spowiednikiem,
- formacja modlitewna, ukierunkowana na przeżywanie modlitwy jako prawdziwego spotkania ze Stwórcą,
- formacja chrześcijańska, otwierająca postulantów na działanie Ducha Świętego,
- formacja apostolska, pomagająca im poznać specyfikę lokalnego Kościoła i zżyć się z jego społecznością.

W każdą sobotę odbywa się spotkanie wspólnoty, podczas którego postulanci dokonują tzw. przeglądu życia. Pomaga im to trwać w prawdzie przed sobą nawzajem i Panem Bogiem, podnosić się z upadków i wzajemnie wspierać.

Kandydaci na zakonników mają także możliwość pełnienia służby w duszpasterstwie parafialnym, również wśród najuboższych, co w praktyce przybliża im duchowość franciszkańską Braci Kapucynów. Poznają przy tym historię powstania Braci Mniejszych i Zakonu Kapucynów, weryfikują autentyczność swojego powołania i odkrywają własne charyzmaty.

Opiekę nad postulantami sprawuje brat wychowawca. Pierwszym wychowawcą w historii Postulatu został ojciec Józef Onofrio z prowincji Foggia, następnie byli nimi w kolejności: brat Rene Beauguis – Francuz, brat Piotr Walocha - Polak, brat Mirek Szarek – Polak oraz pełniący tę funkcję do dziś - brat Michel Zounoukouzou z Centralnej Afryki.

Fr. Michel ZOUNOUKOUZOU
Dyrektor Postulatu

Galeria

Projekt i realizacja:
AJTI AQQ Agencja kreatywna